COJG

Het Centrum voor de Ontwikkeling van de Jeugd van Ghana vzw (COJG) heeft statutair (onder andere) volgende doelen:

– de gemeenschappelijke problemen oplijsten en aanpakken die ervaren worden bij (allochtone) kinderen, met specifieke zorg voor kinderen met Ghanese roots;
– in constant en diepgaand contact met de jeugd staan om hun problemen vanuit de eerste hand te kennen;
– door constante interactie met ouders de specifieke en individuele problemen van ouders i.v.m. opvoeden in België oplijsten en aanpakken;
– contact opbouwen met de onderwijswereld en de sociale sector om te weten te komen wat er precies verwacht wordt van (allochtone) ouders om hun kinderen te helpen bij de integratie in België;
– samenwerken en bemiddelen met andere organisaties met gelijklopende doelstellingen en acties.

De vereniging stelt zich – dit volgt logisch uit de statutaire doelen – eveneens tot doel de socio-culturele omgeving van Ghanese jongeren en dus (indirect) hun ouders te verbeteren. Dit betekent ook dat de vereniging zich inzet om intergenerationele contacten en vertrouwen te stimuleren.

Het COJG organiseert tweemaal per week huiswerkbegeleiding/bijscholing. In dit kader heeft de vereniging goede contacten met Gentse CLB’s en andere begeleidingscentra. Om de zes weken organiseert de organisatie een sportieve of recreatieve activiteit voor jongeren. Viermaal per jaar organiseert de vereniging een cultureel evenement dat gericht is op jongeren en ouders uit de Ghanese en andere gemeenschappen enerzijds en de brede Gentse bevolking anderzijds. Deze activiteiten dragen bij tot de integratie van de gehele Ghanese gemeenschap in de Vlaamse samenleving, omdat ze interculturele contacten en positieve interactie tussen verschillende gemeenschappen stimuleren. Vanuit eenzelfde maatschappelijke bekommernis en de bekommernis om het algemeen welbevinden van de Ghanese gemeenschap in een multiculturele samenleving heeft de vereniging ook dit erfgoedproject opgestart.

Contact

Het COJG kan je het best contacteren via mail: cojg.ghanayouth@gmail.com.
Voor dringende vragen kan je enkel na 18u terecht op 0483/67 04 16 (tel. Van Eric William Hayfron-Ashun).

Wie de werking van COJG of het erfgoedproject wil ondersteunen kan een bijdrage storten op het rekeningnummer van COJG: BE26 73770 2588 7929. Gelieve bij de mededeling ‘donatie COJG’ of ‘donatie erfgoedproject’ te vermelden.

Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux