Partners

Het project is een organisatie van het Centrum voor de Ontwikkeling van de Jeugd van Ghana. Het project wordt uitgevoerd door Ghanese en Belgische vrijwilligers van COJG en Ghendtsche Tydinghen (H.H.K.G.) die hierbij ondersteund worden door Heemkunde Vlaanderen, Amsab-ISG en STAM. Daarnaast krijgt het project ook advies en ondersteuning van  FZO-VL en Trefpunt. Het project kreeg de financiële steun van de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen.

  • Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt van de cultureel-erfgoedgemeenschap Heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Heemkunde Vlaanderen begeleidt en ondersteunt het project inhoudelijk d.m.v. een begeleidingstraject. Zij begeleidt de werkgroep- en adviesgroepvergaderingen. Heemkunde Vlaanderen verzorgt o.a. de vorming i.v.m. mondelinge geschiedenis. Heemkunde Vlaanderen betrekt ook de Heemkundige Kring van Gent (Ghendtsche Tydinghen) bij het project. De gehele cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde wordt op de hoogte gebracht van de activiteiten en leert uit de ervaringen van het voorbeeldproject d.m.v. artikels in de publicaties van Heemkunde Vlaanderen. Contactpersoon: Daphné Maes.
  • Ghendtsche Tydinghen (H.H.K.G.) is de Heemkundige en Historische Kring van Gent. Zij zijn het best gekend onder de benaming van hun tweemaandelijks tijdschrift nl. Ghendtsche Tydinghen. De heemkundige kring werd in 1971 opgericht om het rijke patrimonium, de cultuur, de geschiedenis van Gent en niet te vergeten het “Gèns”, dat bij geen enkel ander dialect aansluit, nader te onderzoeken en vast te leggen voor de toekomst.
  • Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis is een archiefinstelling die het erfgoed bewaart van progressieve sociale bewegingen. Amsab-ISG zal de mondelinge bronnen en het digitale beeldmateriaal archiveren. Contactpersoon: Piet Creve.
  • Het STAM is het stadsmuseum en de erfgoedcel van Gent. Het STAM wil een dynamisch museum over de stad zijn. Contactpersoon: Jozefien De Bock.
  • FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, is een socio-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen. FZO-VL volgt als ondersteunende koepelorganisatie van COJG het project op.
  • Trefpunt vzw is een grote organisator van de Gentse Feesten. Ze organiseren er het Trefpunt Festival bij Sint-Jacobs en het Baudelopark. Trefpunt vroeg COJG om de tentoonstelling voor de Gentse feesten 2012 uit te werken.

logosproject

Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux